Share
Proizvoda: 0    Suma:   0.00 Din

Proizvodi

Uslovi prodaje

Ovaj sajt je osmišljen kao servis za naše klijente, i registrovanjem na sajt, pristajete na postavljene Uslove prodaje.
Molimo vas da pažljivo pročitate termine i uslove, i da povremeno proveravate da li je došlo do izmena.
U slučaju da se ne slažete sa ovim Uslovima, ne biste trebali da pregledate izložene informacije, da koristite usluge ili kupujete robu putem ovog sajta.

Uslov - punoletstvo

1. Prihvatanje uslova:

Prihvatate date uslove naznačene u Našem Ugovoru o Uslovima prodaje ( u daljem Ugovor ) putem sajta: www.faktor.rs
Ovaj Ugovor, sadrži potpun i jedini ugovor izmedu vas i nas, i predstavlja osnovu svih daljih ugovora, predstavljanja, garancija u odnosu na sajt, sadržaj, dela i usluge koje sajt obezbeduje. Ovom ugovoru vremenom, možemo dodavati i nove uslove, u bilo koje vreme, bez da vas prethodno obavestimo o tome.
Poslednja verzija Ugovora će biti postavljena na sajtu, gde ga možete u svako vreme pročitati.

2. Autorsko pravo:

Sadržaj, organizacija, dizajn, prevodi, digitalna konverzija i sve drugo što je vezano za Sajt, isključivo su vlasništvo Faktor DOO i u tom smislu, svako kopiranje, redistribucija podataka sa sajta je zabranjena.
Korišćenjem usluga sa sajta, vi ne stičete pravo nad bilo kojim sadržajem, dokumentom ili materijalom, koji se može videti na sajtu.

3. Upotreba podataka sa sajta i ograničenja:

Sajt je osmišljen kao servis za naše klijente. Gosti (neregistrovani klijenti) će biti u mogućnosti da pregledaju sadržaj sajta, cene, da nas kontaktiraju i postavljaju pitanja.
Medjutim, samo registrovani koristnik (klijent), će biti u mogućnosti da naručuje proizvode, da prati status svojih porudžbina, da menja svoje podatke i da postavi zahtev da bude obavešten o stanju nekog proizvoda za koji je zainteresovan.
Svi podaci sa sajta, služe isključivo za vašu ličnu upotrebu kao klijenta. Ni jedan deo ili sadržaj, ne sme biti upotrebljen u izradi drugih publikacija ili prezentacija bilo u elektronskom ili štampanom obliku.

4. Registrovanje:

Registrovanjem na naš sajt, postajete naš klijent. Istovremeno, garantujete da su podaci koje podnosite, istiniti i da ste saglasni sa uslovima.
Molimo vas da obratite pažnju na činjenicu da Faktor DOO, može ukinuti vaše članstvo kao klijenta ove firme a time i sve mogućnosti koje vam sajt pruža, u slučajevima ako su uslovi Ugovora prekršeni, ili na neki drugi način zloupotrebljeni.
U slučaju da ponovo pokušate da se registrujete, Faktor DOO, zadržava pravo da odbije vaš zahtev ili ponovnu registraciju.

5. Jedinstvena upotreba:

Kada se registrujete, vaše pravo pristupa podacima sajta i vašim podacima je isključivo vaše pravo. Svoje podatke za logovanje, morate čuvati i samo vi koristiti. Niko nema pravo da se loguje u vaše ime, da pristupa vašim podacima i koristi vaš nalog za naručivanje proizvoda.
U tom smislu vaše pravo da koristite usluge ovog sajta, nemožete prenositi na drugo lice. Ako želite da još neko u vašoj firmi ima pravo na naručivanje naših proizvoda, morate ga ovlastiti da otvori svoj nalog.

6. Editovanje, Brisanje i modifikacija:

Naše je isključivo diskreciono pravo da promenimo ili izbrišemo bilo koji dokument, informaciju ili bilo koji drugi sadržaj sajta, uključujući i ovaj dokument, bez prethodnog obaveštenja korisnika sajta.

7. Obeštećenje:

Ovim potvrdjujete da ste saglasni da ćete sajt koristiti za svoje potrebe, štititi njegov sadržaj, naše partnere, službenike i saradnike ( u daljem Saradnike ) kako nas ne bi izložili moguđim gubicima, zahtevima ili troškovima, uključujući i prihvatanje obeštećenja u vidu razumne naknade za advokate, u odnosu na stepen zloupotrebe ovog Ugovora ili samoga sajta.

8. Izjava

U IZRADI SAJTA I NJEGOVOM ODRŽAVANJU I AŽURIRANJU, VRŠIMO NAPORE DA INFORMACIJE BUDU ŠTO TAČNIJE. INFORMACIJE KOJE SE POJAVLJUJU NA SAJTU SU TAKVE KAKO SU NAPISANE, IPAK IMAJTE U VIDU DA ZBOG VELIKOG PROTOKA ROBE, POSTOJI MOGUĆNOST DA JE TRAŽENI ARTIKAL VEĆ PRODAT I DA GA TRENUTNO NEMAMO NA LAGERU U DOVOLJNIM KOLIČINAMA IAKO SE POJAVLJUJE NA SAJTU.
ZBOG MOGUĆIH GREŠAKA U PROGRAMU, ILI PRILIKOM UNOSA, INFORMACIJE I USLUGE MOGU SADRŽATI GREŠKE, PROBLEME ILI DRUGE VRSTE OGRANIČENJA.
OVIM SE OGRANIČAVAMO OD MOGUĆIH NENAMERNIH GREPAKA KOJE MOGU DOVESTI DO GUBITKA PROFITA. PRIHVATANJE OVIH USLOVA JE OSNOVA UGOVORA U KORIŠĆENJU NAŠEG SAJTA, I ONO JE NEOPHODNO I NE MOŽE SE OSTVARITI BEZ OBOSTRANE SAGLASNOSTI.

9. Ograničenja:

Takode ne prihvatamo odgovornost za moguće štete koje nastanu zbog dejstva virusa koji se mogu preneti elektronskim putem, a zbog korišćenja internet konekcija.
NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZBOG BILO KOJE SLUČAJNE ŠTETE KOJA MOŽE NASTATI UPOTREBOM NAŠEG SAJTA.
Naša maksimalna odgovornost može biti jednaka ceni kupljenih proizvoda, usluge ili informacije.

10. Usluge trećih lica:

Naš sajt je servis koji služi za direktni kontakt naših klijenata sa nama.
Ne odobravamo da se preko našeg sajta vrši prenos ili kupovina robe od drugih lica. U tom smislu, ne odgovaramo za probleme koji u takvim transakcijama nastanu.

11. Privatnost podataka:

Našu politiku zaštite privatnosti podataka, možete pogledati ovde ( Privatnost podataka ) i ista podleže promenama i ažuriranju.

12. Plaćanja:

Faktor DOO je firma koja se bavi proizvodnjom slagalica i papirne galanterije i distribucijom - veleprodajom školskog i kancelarijskog pribora i materijala, galerijske robe, plastičnih proizvoda, igračaka i drugih dečjih proizvoda.
Kao takvo, vrši prodaju samo pravnim licima.

Faktor DOO pruža svojim kupcima mogućnost:
 • avansnog, i
 • odloženog plačanja
Avansno plaćanje nema ograničenja po vrednosti ili količini robe koju kupac može da preuzme.
Jedino je potrebno da se kupac prethodno registruje na našem sajtu, kako bismo proverili da se zaista radi o pravnom licu ( provera PIB-a ). Prilikom kupovine - naručivanja, automatski se generiše profaktura, a posle provere tražene robe u našem magacinu, emailom Vam se dostavlja tačna suma koju trebate da uplatite na tekući račun Faktora DOO br. 160-284507-58 ( Banka Intesa ) ili 220-115108-88 ( ProCredit banka ).
Nakon uplate, prilikom preuzimanja robe, kupac će dobiti odgovarajuću fakturu.
Novi klijenti, kojima je teško odrediti bonitet, plaćaju avansno.
Za stalne kupce, u slučaju avansne uplate, odobrava se rabat od 3 - 10% u zavisnosti od visine uplate.
 • za vrednosti od: 10.000 - 20.000 dinara = 5 %
 • za vrednosti od: 20.000 - 30.000 dinara= 7 %
 • za vrednosti od preko 30.000 dinara= 10 %
Faktor DOO svojim kupcima, sa kojima sastavi Ugovor o prodaji - kupovini, odobrava i odloženo plaćanje do 30 dana.
Potrebna dokumenta za Ugovor:
 • Kopija rešenja registracije firme
 • Kopija o izvršenom evidentiranju PDV
 • Kopiju Kartona Deponovanih potpisa (novog)
 • i pravilno potpisanu i overenu blanko menicu
Mi ćemo Vam na osnovu toga, poslati Ugovor i menično ovlašćenje, koje trebate da potpišete, overite pečatom i da nam vratite.
Nakon toga, bićete u mogućnosti da kupujete robu sa odloženim plaćanjem.

13. Linkovi na druge web sajtove:

Sajt sadrži linkove na druge web sajtove ( sajtove naših proizvodača ili saradnika ). Za sadržaj njihovih sajtova, tačnost podataka koje prikazuju i njihove uslove ne odgovaramo. Ukoliko se odlučite da koristite te linkove, to činite na sopstvenu odogovornost.

14. Prestavke

Sve vaše sugestije, ideje, zapažanja ili bilo kakve druge vrste informacija ( u daljnjem tekstu Prestavke ) koje nam pošaljete putem Kontakt forme ili email-om, biće sa pažnjom pročitane i uvažene. Garantujemo vam da će vaše prestavke biti poverljive ( osim ako ne predstavljaju obaveštenje koje želite da bude javno ).

15. Politika reklamacije:

 • Prilikom dostavljanja porudžbine. Molimo vas da prilikom prijema proizvoda, pregledate njihovu ispravnost i da odmah uložite reklamaciju, odnosno vratite oštećeni proizvod.
 • U slučaju dostave poštom, rok za reklamaciju je 8 dana, od dana prijema robe. Pri tome je naš zahtev da se proizvod vrati u originalnom i neoštećenom pakovanju. Poštarinu za povratak prizvoda snosite vi, a proizvod vam može biti zamenjen ili vam se vraća uplata.
 • Ukoliko proizvode preuzimate u samom magacinu, molimo vas da prilikom prijema prozvoda proverite njegovu ispravnost.

16. Zakonske norme:

OVIM PRISTAJETE DA JE U SLUĆAJU SPORNIH PITANJA KOJA NASTANU IZ OVOG UGOVORA ILI DIREKTNO ILI INDIREKTNO, KORIŠĆENJEM OVOG SAJTA ZA NABAVKU PROIZVODA, ZA REŠAVANJE SPORA NADLEŽAN OPŠTINSKI SUD U NIŠU.

17. Vremensko ograničenje otvorenih naloga:

U cilju ažurnosti liste klijenata Faktor DOO , ako je klijent neaktivan u periodu od 3 (tri) meseca, i više, može po svojoj nadležnosti ugasiti takav nalog. Pre gašenja naloga, Faktor DOO , će prethodno obavestiti klijenta o svojoj nameri, na priloženu email adresu. Ukoliko klijent ne odgovori na obaveštenje, Faktor DOO će u po isteku 7(sedam) dana po obaveštenju ugasiti nalog.
Potvrdom ovog ugovora, svi klijenti se slažu sa odlukom da nekorišćenje naloga u periodu od 3 meseca, predstavlja siguran znak da je taj nalog napušten i da prema tome treba da se ugasi.

18. Verifikovanje email adrese klijenta:

Faktor DOO rezerviše pravo da preko email-a kontaktira Klijenta, kako bi se utvrdila tačnost informacija koje je klijent upisao prilikom registrovanja, uključujući Ime , prezime i adresu klijenta ) koji predstavljaju neohpodne informacije za rad Faktor DOO.

Valid CSS!
Copyright © 2007-2012 Faktor DOO. Powered by Zen Cart
Virtuelna Galerija